தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

CR 2023 :       07.02.2024 அன்று நடக்க இருந்த CV-PMT-ET தேர்வுகள், நிர்வாக காரணத்தினால் ஒத்திவைக்கப்பட்டு 09.02.2024 அன்று சம்பந்தப்பட்ட மையத்தில் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.

காவல் துறை சார்பு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிலைய அதிகாரிகள், தீயணைப்பு & மீட்புப் பணிகள் துறைக்கான ஒருங்கிணைந்த
தேர்வு - 2023

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்