தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்

காவல் துறை சார்பு ஆய்வாளர்கள் மற்றும் நிலைய அதிகாரிகள், தீயணைப்பு & மீட்புப் பணிகள் துறைக்கான ஒருங்கிணைந்த
தேர்வு - 2024

chairman

திருமதி. சீமா அக்ரவால், இ.கா.ப.
காவல் துறை இயக்குநர்/தலைவர்

தமிழ்நாடு சீருடைப்பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.
தலைவரின் செய்திகள்
 தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம்